Beypazarı
Av. Mert KOZAN

Av. Mert KOZAN

Mail: av.mertkozan@gmail.com

Aile İçi Kadına Şiddet Durumunda Kadının Yapabilecekleri ve Hakları

AİLE İÇİ KADINA ŞİDDET DURUMUNDA KADININ YAPILABİLECEKLERİ VE HAKLARI

Aile içinde şiddet denildiğinde akla doğrudan fiziksel şiddetin gelmesi, şiddet olaylarını doğru okumamıza engeldir.

Fiziksel şiddet haricinde; aşağılamak, tehdit etmek, aile üyeleriyle veya arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek, hareket özgürlüğünü kısıtlamak, giyinme özgürlüğüne müdahale etmek, bunlar psikolojik şiddete girmektedir.

Bir işe başlaması için veya sonlandırması için zorlamak, kişinin parasına el koymak, para vermemek bir ekonomik şiddettir. Kadını istemediği zaman, istemediği yerde, istemediği şekilde cinsel ilişkiye girmeye zorlamak da cinsel şiddete girmektedir ve fiziksel şiddet haricinde bu sayılanlar, sistemli ve sürekli, dozu arttırılarak uygulandığında en az fiziksel şiddet kadar etki göstererek kadının ruh sağlığını bozabilecek, son derece tehlikeli ve zararlı eylemlerdir.

Ne yazık ki bazı ülkelerde daha fazla olmak üzere neredeyse dünya üzerindeki tüm ülkelerde kadına şiddet gerçeği bulunmaktadır. Türkiye’de de bu sorun toplumun kanayan yarasıdır. Kadınlar şiddete maruz kaldıktan sonra ne yapabileceklerini ve henüz şiddete maruz kalmadan dahi sahip olduğu hakları bilmemekte olması da ciddi bir problemdir. Ülkemizde aile içi şiddete ilişkin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun bulunmaktadır ve bu kanun kapsamında ülkenin dört bir yanında kapsamlı bir yapılanma söz konusudur.

-Kendi ekonomik bağımsızlığı olmayıp şiddete karşı yalnız bir şekilde mücadele etmesi gereken aile içi şiddet mağduru kadınlar için;

Şiddete maruz kalan kadın en yakın polis karakoluna gitmesi asıl kural olmakla birlikte kişi evden çıkamayacak durumda ise doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait 7 gün 24 saat hizmet veren ALO183 numarasını arayarak yardım talebinde bulunduğunda, sosyal danışma hattı durumun aciliyetine göre olayın yaşandığı ildeki en yakın ilgili Sosyal Hizmet Kurumu aracılığıyla(Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri), Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine durumu bildirmektedir. Acil Müdahale Ekibi, gerektiğinde emniyet ile koordinasyon sağlayarak birlikte de hareket etmektedir.

*Bu konuya ilişkin önemli bir not: Yalnızca şiddete maruz kalan kişi değil şiddeti gören, bilen veya duyan herkes bu ihbarı gerçekleştirebilir.

Bunun haricinde ALO183 aracılığıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti de alınabilmekle birlikte kadın talep ettiği takdirde bakanlık bünyesinde kurulu bulunan kadın sığınmaevi/konukevi’ne de yerleşebilmektedir. Bilinmelidir ki; ALO183 aranmadan da doğrudan şiddet durumunda en yakın karakola, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne, Cumhuriyet Başsavcılığına, Kaymakamlığa, Valiliğe ve Aile Mahkemeleri’ne başvurabilir ve sığınma talep edilebilir. Bakanlık haricinde belediye ve çeşitli vakıfların da bünyesinde kadın sığınma evleri mevcuttur. İstanbul’da da Bakanlığın haricinde pek çok sığınma evi bulunmakla birlikte Mor Çatı Sığınma Vakfı  0 (212) 292 52 31 gibi çeşitli vakıflar da bu konuda hizmet vermektedir. Ankara için de aynı şekilde belediye eliyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi 0 (312) 507 24 24 gibi kurulan sığınma evleri örnek verilebilir.

Kadın sığınma evlerinde kadının 12 yaşından küçük çocukları da yanında kalabilmektedir. Lakin 12 yaşından büyük çocuklar gerekli tetkiklerin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yerleştirilebilmekle birlikte alternatif çözüm yolları da üretilebilmektedir.

Kadın sığınma evlerinde; Geçici bir süre barınma sağlanmakla birlikte; psikolojik destek,barolar ile işbirliği yapılarak ücretsiz hukuksal danışmanlık, iş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılır, bazı durumlarda küçük el harçlığı verilir, sığınmaevi/konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere, bu konuda destek olunur. Kısacası şiddete maruz kalan kadın çocuğuyla birlikte sığınma evlerine yerleşip geleceğini yeniden tasarlamak için güvenli bir başlangıç yapabilir.

Sığınma evine yerleşmek istemeyen şiddet mağduru kadınlar ise;

Öncelikle kendisine şiddet uygulayan/uygulayacak olan kişi hakkında Karakola, Savcılığa, Aile Mahkemesi’ne, Valilik veya Kaymakamlığa da başvurarak şiddetin boyutuna göre; evden uzaklaştırma, kendisine yaklaşmasının engellenmesi, adresinin ve kimlik bilgilerinin gizlenmesi için karar aldırılabilmekle birlikte kendisine yakın koruma tedbiri uygulanması talebinde de bulunabilir.

Lakin her halükarda yapacağınız başvurunun bir aciliyeti yok ise bir avukata danışarak hareket edilmesinde fayda vardır.

Av. Mert KOZAN

Yorum Yazın