Beypazarı
target english
Prof. Dr. M.Kubilay Akman

Prof. Dr. M.Kubilay Akman

Mail: kubilayakman@gmail.com

Bruce Lee ve JKD: Kadim Öğretilerin Çağdaş İfadesi

Bruce Lee ve JKD: Kadim Öğretilerin Çağdaş İfadesi

 

Çin'in antik felsefesi ve tarihi savaş sanatları 5000 yılı aşan bir zamanın öncesine gider. Bugün yaygın olarak Şaolin ve Wudang tapınaklarından yayılan sanatları biliyoruz. Aslında bu bilinen ekollerin dışında hâlâ Çin'de saklı kalmış beldelerde uygulanan, henüz küresel ölçeğe açılmamış birçok sanat var.

Sijo Bruce Lee Kung Fu'yu Batı'da tanıtan ve tüm dünyada sevdiren en önemli isim oldu. Onu yaygın olarak bir sinema oyuncusu ve popüler kültür ikonu olmasıyla tanıyoruz. Oysa bir yazar, sanatçı, savaş sanatları ustası ve yeni bir ekolün, Jeet Kune Do'nun kurucusu (sijo) olma yönleri aktörlüğü kadar önemli bir tarihsel kişiliğe işaret etmektedir.


Bruce Lee

Jeet Kune Do (截拳道)sadece bir savaş sanatı olarak görülemez. O, bir felsefe, yaşam öğretisi; dünyayı, insanı, kişinin kendisini ve yaşamı kavrama, anlama ve yorumlama biçimidir. Eğer JKD'yi yalnızca Bruce Lee'nin öğrettiği "trapping" (tuzaklama), vb. dışsal teknikleri uygulamak olarak algılarsak çok yanılırız. Sijo'nun felsefi çalışmalarında temellendirdiği ekolün içsel, yaşam enerjisine (Chi) dönük güçlü bir yönü vardır. Bruce Lee'nin seçtiği sembolizasyon ve Konfüçyüs çizgisine karşı Lao Tse ve izdeşlerinin daha esnek, akışkan ve dinamik olan Tao öğretisini savunmuş olması bu durumu kanıtlar. Şekil, dışsal güç, fiziki ağırlık karşısında onun felsefi ve uygulamalı yaklaşımları içselliği, hissetmeyi, sezgiyi ve doğallığı ön plana çıkarır.


JKD logosu

Dan Inosanto, Ted Wong, Taky Kimura, Jerry Poteet gibi öğrencileri aracılığıyla Bruce Lee'nin Jeet Kune Do / Kung Fu öğretileri bugünkü kuşaklara aktarılmıştır. Soyağaçları hangi eğitmene (Sifu) sanatın kimler aracılığıyla geldiğini gösteren tarihi vesikalardır. Sifu Paul Johnson'a ulaşan soyağacı da Sigong Jerry Poteet bağlantısıyla Sijo Bruce Lee'den gelmektedir.


Master Paul Johnson Sifu Jerry Poteet ile birlikte

Sifu Paul Johnson, Sigong Jerry Poteet'ten kendisine ulaşan kuram ve konseptleri, uygulamaları analitik ve entelektüel yönü çok ağır basan bir yöntemle öğrencilerine kazandırmıştır. Kendisi bir savaş sanatları ustası olduğu kadar gerçek bir araştırmacı olduğu için Sijo Bruce Lee'ye ve Jeet Kune Do'ya dair birçok gerçeği, tarihi bilgiyi öğrencilerinin ondan öğrenme fırsatı olmuştur. Emaneti onun öğrencileri de daha sonra gelen kuşaklara iletmeyi hedefliyorlar. 21. yüzyılın çağdaş Kung Fu dünyası genç ustaların elinde büyük bir dinamizm kazanabilir. Gelenekten çağdaşlığa bir köprü olan JKD günümüz insanının açmazlarına felsefi çözümler sunabilecek çok ciddi bir potansiyeli içinde barındırmaktadır.

Bruce Lee'nin felsefi mesajının, önerdiği yaşamı algılama ve yorumlama metodolojisinin bugünün insanı ve sorunları için ne kadar etkili çözümler sunabildiği yapılacak araştırmalarla daha çok açığa çıkacaktır. JKD’nin salt bir savunma sanatı olmayıp dünyaya, doğaya ve insana dair daha üst bir kavrayış sunduğu görülmektedir. Bruce Lee’nin Tao anlayışı birçok alanda sadece fiziki aktiviteler ve savunma açısından değil entelektüel olarak da ufuk açacak niteliktedir.

 

Prof. Dr. M. Kubilay Akman

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar