Beypazarı
Av. Mert KOZAN

Av. Mert KOZAN

Mail: av.mertkozan@gmail.com

Sözlü Vasiyetname Mümkün Müdür?

Sözlü Vasiyetname Mümkün Müdür?

SÖZLÜ VASİYETNAME MÜMKÜN MÜDÜR ?

Ülkemizde vasiyetname, mahkeme veya noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi; el yazılı veya sözlü bir şekilde de yapılabilmesi bazı özel (olağanüstü) durumlarda kanunun çizdiği şartlar oluştuğu takdirde mümkündür.

Kanun bu olağanüstü halleri TMK 539. Maddesinde, yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi sınırlı bir şekilde saymıştır. Bu gibi durumlarda eğer ki miras bırakanın resmi veya el yazılı bir şekilde vasiyetname hazırlayabilmesi mümkün değilse, sözlü olarak 2 tanık huzurunda son arzularını anlatarak vasiyetini dile getirebilecektir.

Lakin buradaki önemli husus, söz konusu 2 tanığın kimler olamayacağına ilişkin kanunun çizdiği sınır şu şekildedir:  “ Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.”

Böyle bir durumda miras bırakan son arzularını yani vasiyetini beyan ettiğinde tanıkların yapabileceği 2 yol bulunmaktadır.

  1. Tanıklar o an, son arzuları kağıda geçirip, yer, yıl, ay, gün de belirterek kağıdı imzaladıktan sonra derhal Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesine bu belgeyi teslim edip hakime, miras bırakanın olağanüstü bir durumda olduğunu, bu belgenin son arzularını içerdiğini ve tasarruf yapmaya ehil olduğunu beyan etmelidirler.

  2. Tanıklar vakit kaybetmeksizin belge oluşturmadan derhal  Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesine yukarıdaki hususları beyan ederek miras bırakanın son arzularını tutanağa geçirtebilirler.

Buradaki önemli ayrıntı TMK 540’ın son paragrafında şu şekildedir:

Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer.

Özellikle son dönemde COVİD-19 vakıalarında hastanede bu durum çokça yaşanmakla birlikte, hasta kişi sözlü vasiyetini hastanede tedavi olurken dile getirecek olursa, tanıkların bu vasiyeti en yakın mahkemeye başvurmak yerine hastanenin en yetkili yöneticisine de gidebilecektir. Çünkü kanun böyle istisnai bir durumda hastanenin en yetkili yöneticisinin hakim yerine geçtiğini söylemektedir.30.06.2020

Av. Mert KOZAN

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar