Beypazarı
target english
Av. Şevket Bülend Yahnici

Av. Şevket Bülend Yahnici

Mail: sevketyahnici@gmail.com

Türkçemiz Türkiye'nin De, Türk Dünyasının Birliğinin De Yapıştırıcı Unsurudur

TÜRKÇEMİZ, TÜRKİYE'NİN DE,TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİNİN DE YAPIŞTIRICI UNSURUDUR.

Bugün Türk Dil Bayramı...

Kutlu olsun!..

Türk, yeryüzünün tanıdığı kadim kavimlerin başlıcalarından biridir. Dolayısıyla da Milletimizin konuştuğu dil, yine dünyada konuşulan, yaygın diller arasında önem arzeden bir nitelik taşımaktadır. "Çin Denizinden Adriyatik'e" sözü Türkçemizi tarifte boşuna söylenmiş bir lâf değildir. "Türk, oğuz beyleri, budun, eşidin..." diye başlayan "...üze tengri basmasar, asa yir tilinmeser, Türk budun ilingin, türüngün  kim artadı..."  sözleriyle yüzyıllar sonrasına devlet yönetimi hakkında hikmetli, çok anlamlı tavsiyeler bulunduran edebiyat şahaseri olan kitabelerden bu yana güzel dilimiz Türkçemiz dünyanın çok geniş bir coğrafyasında parlamaya devam etmektedir.

Bugün Turkiye'de kullanılmakta olan ve dil/edebiyat/bilim dünyası tarafından kimi "İstanbul Türkçesi", kimi de Anadolu Türkçesi" diye sıfatlandırılan Türkçe, OĞUZ/TÜRKMEN grubu Türkçesidir. Bu grup Türkçeyi bizler Cumhuriyetimiz coğrafyasında kullanıyoruz ama Balkanlarda, ortadoğuda (Irak, Suriye, Kıbrıs, diğer adalar) Kuzey Azerbaycan'da, İran Azerbaycan'ında (ki, İran'da Güney Azerbaycan dediğimiz bölge dışında - Tebriz ve çevresi- pek çok Türk boyu - Kaşgayiler, Türkmenler vb.- ),Türkmenistan'da, Kirim' da, Gagauz Elinde milyonlarca Türk, birbiriyle her an her dakika kolaylıkla anlaşacak bir Türkçeyi konuşmaktadırlar.

Çuvaşistan, Başkurdistan,Tataristan gibi İdil boyu Türkleri ise Türkiye Türkcesi (Oğuz) ile Orta Asya'daki diğer Türkler arası bir Türkçeyi kullanmaktalar...

Kazakistan, Kırgızistan,Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Çin gibi ülkelere dağılmış durumdaki Türkistan Türkleri ise Kazakça, Kırgızca, Özbekce, Uygurca diye adlandırılan (Sovyet sisteminin uydurma ve dayatmalarına dayalı) lehçeleri kullanmaktadırlar. Hakas, Saka,
Altay, Yakut bölgeleri gibi daha küçük topluluklarda da dilde farklılaşmalar görülmektedir.

Milyonlarca kilometrekarelik bir büyük dünya coğrafyasına Ötüken'den yayılan bir büyük dil grubundan bahsediyoruz. Bu ne büyük bir zenginliktir!...Tabii ki, değerini bilen ve doğru yön ve yolda kullanmasını bilenler için...

Biri, İran'in baskı rejimi altında Tebriz'de oturduğu bir köy kahvesinde yazılı çizili, kayıtlı olmaksızın sazın teline vurup Bakü'deki bir reyonun kahvesindeki dostuna selam gönderiyor; Bakü'deki Ozanın cevabı da yine sazdan saza, dilden dile, kahveden kahveye,muhabbetten muhabbete Tebriz'e cevaben varabiliyorsa bu Türkçe'nin gücüdür.

Gökoğuz Eli Cumhurbaşkanı Hanımefendi güzel Türkçesiyle Türkiye Türklüğüne sesleniyorsa bu ne güzel bir iştir!

Urumçi'de, Kaşgar'da resmi heyet olarak yaptığımız görüşmelerde kullandığımız Türkiye Türkçesi Doğu Türkistan Tv'lerinde dinlenildiginde halk tarafından anlaşıldıysa bu ne müthiş bir şeydir!...

UNUTMAYALIM Ki, TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİ OLACAKSA BU İŞ, TÜRKÇE SAYESİNDE OLACAKTIR!

Türkçesiz Türk birliği olmaz...Dil birliği Türk birliğinin esasıdır. Bu sözler "Türk dünyası" diye söz ettiğimizde anlam ifade eden hususlardır.
Türkiye'nin birliğinden ve dirliginden bahsettiğimizde de yine Türkçemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili olarak arzettiği önem ortaya çıkmaktadır. Türkçemiz, bu açıdan sadece ülkemizin çok büyük ihtiyaç duyduğumuz birliğinin değil; dirliğinin de çimentosudur, harcıdır.
Türkçe'ye sahip çıkmak,gözümüz gibi korumak; 

"DERGAHTA, BERGAHTA" TÜRKÇE'DEN  VAZGEÇMEMEK...

BU KONUDA ATA TAVSİYESİNE SARILMAK "TURK SOYUNA MENSUBIYET ŞUURUNUN" TEMEL SARTIDIR!

 

Av. Şevket Bülend Yahnici
Ankara Kulübü Derneği  
Onur Kurulu
AKK Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi Bşk.


 

Makale Yorumları

  • Hasan Pekmezci14-10-2020 21:26

    Sevgili Yahnici.Yazınıza, bu ülke, bu ulus için her zamanki duyarlığınıza candan katılıyorum.''Bu Azerbaycan'ın dilidir,Türkmenlerin dilidir, Özbeklerin, Kırgızların, Kazakların, Tatarların, Başkurtların dilidir'' diyor Türk düşmanı Viladimir Jirinovski. Bütün dertleri işte bu bağı koparmaktır, sözünün nedeni de budur. Doğudan, Batıdan, Güneyden, Kuzeyden, çeşitli kültür emperyalisti güçlerin ÖNCE DİLİNİ BOZMAK, ÖNEMSİZLEŞTİRMEK; amaçları gibi. Osmanlı Arapçaya verdiği önem kadar Türk kavramına ve Türkçeye verseydi evrensel dillerden biri Türkçe olacaktı. Saygılarımla.Hasan Pekmezci

  • Hasan Pekmezci14-10-2020 21:26

    Sevgili Yahnici.Yazınıza, bu ülke, bu ulus için her zamanki duyarlığınıza candan katılıyorum.''Bu Azerbaycan'ın dilidir,Türkmenlerin dilidir, Özbeklerin, Kırgızların, Kazakların, Tatarların, Başkurtların dilidir'' diyor Türk düşmanı Viladimir Jirinovski. Bütün dertleri işte bu bağı koparmaktır, sözünün nedeni de budur. Doğudan, Batıdan, Güneyden, Kuzeyden, çeşitli kültür emperyalisti güçlerin ÖNCE DİLİNİ BOZMAK, ÖNEMSİZLEŞTİRMEK; amaçları gibi. Osmanlı Arapçaya verdiği önem kadar Türk kavramına ve Türkçeye verseydi evrensel dillerden biri Türkçe olacaktı. Saygılarımla.Hasan Pekmezci

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar